Verkkokaupan rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Artisan Soap Companyn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Artisan Soap Company, Variksenpolku 6, 90800 Oulu

Rekisteriasioita hoitaa

Päivi Päätalo, paivi@soap.fi

Rekisterin nimi

Artisan Soap Company asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Artisan Soap Companyn verkkokaupan asiakasrekisteriä varten. 
Asiakasrekisteriä käytetään mm. tilausten käsittelyä, laskutusta ja asiakkuuden hoitoa sekä asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut tilauksen yhteydessä. 
Pakollisia rekisteröitymistietoja tilauksen yhteydessä ovat nimitiedot, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Sähköinen rekisteri sijaitsee palvelimella. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Tietojen tarkistus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.